PRAGUE POLO CUP 2019

14. září 2019, Farma Levín, Hvězdonice 53, Benešov

Koupit vstupenky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím prodejního místa www.praguepolocup.com

(dále jen "Podmínky")

1. Předmět úpravy Podmínek

Podmínky společnosti NFK Marketing & Management, a.s. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika IČ: 264 39 697/ CZ26439697 zapsaná v obchodním Rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7140, jednající předsedou představenstva Nina Popová (dále jen Pořadatel).

2. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi Pořadatelem a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

3. Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah Akce je Pořadatel. Společnost GoPay zajišťuje pro Pořadatele prodej Vstupenek na Akci Pořadatele, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a společností GoPay EVČ: 1902332091 ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ").

Zákazník koupí vstupenky uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen "Smlouva o účasti na akci").

4. Vstupenka

Zákazník si má možnost prostřednictvím webových stránek www.praguepolocup.com u Pořadatele, dle svého výběru zakoupit Vstupenku:

Děti do 6 let s doprovodem dospělé osoby, která má vlastní vstupenku, mají vstup zdarma. Děti od 6 let s doprovodem dospělé osoby, musí mít dětskou vstupenku v hodnotě 1 200 Kč.

5. Prodej Vstupenek

Vstupenku lze zakoupit následujícím způsobem:

6. Reklamace

V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Pokud turnaj bude zrušen, Pořadatel bude Zákazníka informovat předem na www.praguepolocup.com. V takovém případě bude vstupné vráceno.